Regeringen vill stärka fiskenäringen genom system med överlåtbara fiskerättigheter

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå utformningen av ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2024.

– Systemet ska bidra till en anpassning som ger bättre förutsägbarhet och lönsamhet för företag och dessutom bidra till bättre förutsättningar för investeringar i modern och mer miljövänlig teknik, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Att fiskare kan överlåta fiskerättigheter ökar möjligheten till förbättrad lönsamhet då fisket kan bedrivas mer förutsägbart och långsiktigt. För att systemet även ska ta hänsyn till småskaligt kustnära fiske och regional spridning samt möjligheter att bibehålla och stärka fiskerinäringens värdekedjor regionalt och lokalt, ska förslaget till system innefatta högsta tillåtna innehav av individuella fiskerättigheter samt särskilda åtgärder för att underlätta nyetablering. Konsekvenserna för fiskerinäringen och miljön ska särskilt belysas.

Under uppdragstiden kommer Havs- och vattenmyndigheten att samla in synpunkter från Jordbruksverket, relevanta länsstyrelser, yrkesfiskets organisationer och andra berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2024.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00