Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern leder Sveriges delegation till Världshälsoförsamlingen i Genève

Publicerad

Acko Ankarberg Johansson leder den delegation som på söndag, den 21 maj, reser till Genève för att delta i Världshälsoförsamlingen (WHA). WHA äger rum årligen och Sverige deltar vanligtvis med statsråd, representanter för Socialdepartementet och Utrikesdepartementet, Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer, Sida samt Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Vilka frågor som rör pandemier kommer att behandlas under årets WHA?

Förhandlingarna om ett globalt pandemifördrag sker i den mellanstatliga förhandlingsgruppen, INB, som etablerades hösten 2021 efter beslut av WHO:s 194 medlemsländer. En lägesuppdatering om den pågående förhandlingsprocessen kommer att presenteras för WHA i år. Inga beslut kommer att fattas. En slutrapport ska läggas fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.

Det internationella hälsoreglementet (IHR, 2005) kommer att diskuteras under dagordningspunkten ”Implementation of the International Health Regulations (2005)”. WHO:s generaldirektör kommer att presentera en lägesrapport om genomförandet av IHR, vilket sker varje år. Översynen av IHR görs av IHR:s översynskommitté i samarbete med medlemsländerna och inte på WHA. Förslag om en revidering av IHR läggs fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun