Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Svensk metod ska bidra till arbetet mot antibiotikaresistens internationellt

Publicerad

Det svenska arbetet för fortsatt tillgång till effektiva antibiotika är internationellt känt som ett bra exempel inom arbetet för rationell användning av antibiotika. På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tillsammans med den nationella arbetsgruppen NAG Strama, ReAct och Antibiotikasmart Sverige tagit fram ett material för att sprida den svenska metoden internationellt.

– Antibiotikaresistens är ett globalt hälsohot som behöver hanteras internationellt. Regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten har varit att sprida kunskapen till andra länder om den svenska modellen Strama som visat sig ge goda resultat för att minska användningen av antibiotika. Strama får gärna bli Sveriges nästa stora exportsuccé, säger socialminister Jakob Forssmed. 

Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens baseras på lokal, regional och nationell samverkan. En av nyckelfaktorerna är samverkan i tvärprofessionella team, så kallade Stramagrupper, med en stark förankring inom hälso- och sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har bland annat, i samarbete med NAG Strama och med stöd av en rad andra aktörer, tagit fram ett utbildningsmaterial på engelska som beskriver och tillgängliggör det svenska Stramaarbetet för en rationell användning av antibiotika. Utbildningsmaterialet ”Strama – a working model to tackle antibiotic resistance in Sweden” utgörs av en interaktiv webutbildning som beskriver Stramas historik och arbetssätt. Materialet lanseras den 4 maj 2023. 

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...