Sverige stödjer flytt av WHO-kontor i solidaritet med Ukraina

Publicerad

Sverige och en majoritet av Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsländer i Europaregionen beslutade idag att flytta regionens kontor för icke-smittsamma sjukdomar från Moskva till Köpenhamn. Beslutet sker till stöd för Ukraina och möjliggör WHO:s fortsatta arbete i kampen mot icke-smittsamma sjukdomar i Europa.

– Jag är stolt över att Sverige kan visa solidaritet med Ukraina och samtidigt säkra WHO:s livsavgörande arbete i kampen mot icke-smittsamma sjukdomar. Omlokaliseringen är en del av Sveriges starka och ihållande politiska stöd till Ukraina, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under de senaste åren har WHO-kontoret verkat under ryskt värdskap och varit beroende av rysk finansiering, vilket varit utmanande både praktiskt och principiellt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bland annat försvårat kontorets förmåga att erbjuda tekniskt stöd till länder i Europa. Det har resulterat i negativa konsekvenser för prevention och behandling av icke-smittsamma sjukdomar i regionen.

– Jag välkomnar beslutet idag om en flytt av WHO:s kontor till Köpenhamn. Det minskar det ryska inflytandet och sker till stöd för Ukraina och möjliggör att WHO kan fortsätta sitt betydelsefulla arbete i regionen. WHO:s arbete med att förebygga icke-smittsamma sjukdomar och förbättra folkhälsan är av stor vikt för Sverige och för regionen i stort, säger socialminister Jakob Forssmed. 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Icke-smittsamma sjukdomar

Icke-smittsamma sjukdomar är ett samlingsnamn för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och psykisk ohälsa. Icke-smittsamma sjukdomar spelar en avgörande roll för folkhälsan i vår region och utgör de vanligaste orsakerna till sjukdom och dödlighet i Europa. Omkring 90 procent av alla dödsfall i Europa orsakas av icke-smittsamma sjukdomar.