Pressmeddelande från Finansdepartementet

Den framtida infrastrukturen på betalningsmarknaden i fokus när finansmarknadsministern bjöd in till rundabordssamtal

Publicerad

I dag, den 7 juni, bjöd finansmarknadsminister Niklas Wykman in privata och offentliga aktörer till ett rundabordssamtal för att diskutera förändringar i infrastrukturen på den svenska betalningsmarknaden.

Under samtalet diskuterades bland annat digitaliseringen och internationaliseringen av betalningsmarknaden och den svenska infrastrukturen för clearing och avveckling av betalningar.

Deltog gjorde företrädare för Riksbanken, Riksgäldskontoret, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, P27, Getswish, Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.

– En modern betalningsinfrastruktur som möjliggör säkra och effektiva betalningar och som är motståndskraftig mot påfrestningar är ett viktigt samhällsintresse. Med anledning av den uppkomna situationen där P27 har dragit tillbaka sin tillståndsansökan, så ville jag informera mig om hur de stora aktörerna ser på möjliga vägar framåt. Vi kommer fortsätta följa den här frågan noga framöver, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson