Hoppa till huvudinnehåll

Energimyndigheten ges möjlighet att stödja IPCEI-projekt

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring av ett regeringsuppdrag samt en ändring av Industriklivets förordning. Ändringarna innebär ett förtydligande om att Energimyndigheten får möjlighet att betala ut medel från Industriklivet till så kallade Important Projects of Common Interest (IPCEI-projekt) med inriktning på vätgas. Ett nytt villkor för Industriklivets bemyndigande införs även för att säkerställa att fler projekt får del av stöd från Industriklivet.

De ändringar som nu genomförs säkerställer Energimyndighetens möjligheter att bevilja stöd till IPCEI-projekt inom Industriklivet. Ändringen i Industriklivets förordning gäller inte endast IPCEI-projekt, utan öppnar även för Energimyndigheten att bevilja större stöd till projekt med andra statsstödsgodkännanden från kommissionen. Det är dock fortfarande Energimyndigheten som prioriterar och beslutar om vilka projekt som ska beviljas medel inom Industriklivet. 

− Industriklivet är ett av regeringens viktigaste verktyg för att stödja innovation och teknikutveckling som leder till minskade utsläpp från industrin. Industrins klimatomställning bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapar nya möjligheter till fler jobb. Det är viktigt att det är myndigheterna som självständigt prövar ansökan om stöd och beslutar vilka projekt som ska godkännas. Besluten vi tar idag säkerställer detta, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Utöver att möjliggöra utbetalningar till IPCEI-projekt införs även ett nytt villkor för Industriklivets bemyndigande. Ändringen innebär att inget enskilt projekt kan beviljas stöd med motsvarande mer än 60 procent av den tillgängliga bemyndiganderamen, det vill säga ramen för hur mycket stöd som får beslutas ett enskilt år. 

− Sverige ska nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045. Därför ökar regeringen de kommande åren satsningarna på Industriklivet, för att möjliggöra stöd till företag som vill genomföra projekt som leder till stora utsläppsminskningar. Med det här beslutet säkerställer vi att fler projekt kan ta del av Industriklivet och ges förutsättningar att förverkliga sina omställningsprojekt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta

IPCEI är ett statsstödsinstrument som särskiljer sig genom att det stödjer storskaliga projekt som är av intresse för EU som helhet. De svenska projekt som fått godkännande gynnar den gröna och digitala omställningen. Under vissa förutsättningar är det därför möjligt för medlemsstater att stödja enskilda projekt med högre stödnivåer än vi historiskt är vana vid.

Laddar...