Enighet i EU om nya regler för att skydda ozonlagret

Publicerad

EU:s lagstiftning för att förbjuda ämnen som skadar ozonlagret har reviderats. Under Sveriges ordförandeskap i EU under juni månad kunde Europaparlamentet och rådet komma överens om nya regler för att skydda ozonlagret.

– Jag är oerhört glad över att vi under svenskt ledarskap har kunnat komma överens om nya regler. Att vi lyckats hindra ozonhålet från att växa är en av modern tids stora miljöframgångar och den här lagstiftningen bygger vidare på det viktiga arbetet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Efter en intensiv vår av förhandlingar kunde Europaparlamentet och rådet nå en överenskommelse om en reviderad Ozonförordning. Förordningen genomför den internationella konvention som förbjuder ozonnedbrytande ämnen.

I överenskommelsen finns nya regler som ska förhindra att ozonnedbrytande ämnen som finns i produkter från tiden innan ämnena var förbjudna släpps ut. Det innebär särskilt ett krav på hantering av de ozonnedbrytande ämnen som finns i vissa typer av skumplast från bygg- och rivningsavfall.

Institutionerna kom också fram till att utvärdera användningen av ozonnedbrytande ämnen som insatsvaror, för att på sikt fasa ut onödiga användningar. Detta är viktigt eftersom ozonhålet inte ännu har läkt.

Innan förordningen formellt kan beslutas behöver förordningen om Fluorerade växthusgaser som förhandlas parallellt beslutas. Det beror på att vissa gemensamma bestämmelser fortfarande förhandlas där innan de kan föras in i Ozonförordningen.

Presskontakt

Anna Simon Karlsson
Politisk sakkunnig hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon Växel: 08-4051000
Mobil 076-1122815
e-post till Anna Simon Karlsson