FN överens om ökat skydd för världshavet

Publicerad

FN har i dag enhälligt beslutat om ett globalt havsavtal. Genom avtalet skapas globala regler för att begränsa miljöpåverkan av havsområden utanför nationell jurisdiktion som utgör 95 procent av världshavets volym och 2/3 av dess yta.

– Nu finns äntligen globala regler för hur stater får använda världshavet. Det är en betydelsefull utveckling av folkrätten. Sverige har lett förhandlingarna för EU tillsammans med kommissionen. Det är nu angeläget att stater så snabbt som möjligt undertecknar och ratificerar avtalet så att det kan träda i kraft, säger utrikesminister Tobias Billström.

Förhandlingarna om ett avtal till skydd för biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktion har pågått i 15 år. Ambitionen har varit att fylla de luckor som lämnades när FN:s havsrättskonvention antogs 1982. Det nya avtalet omfattar: regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser samt kapacitetsbyggnad och teknologiöverföring.

Att hindra negativ miljöpåverkan i särskilt biologiskt värdefulla havsområden är avgörande för att stärka det marina livets motståndskraft mot klimatförändringar och mänsklig påverkan. Sverige och EU står bakom FN:s målsättning att 30 procent av världshaven ska skyddas.

– Avtalet är den viktigaste internationella miljöuppgörelsen sedan Klimatavtalet i Paris och ger en kraftigt förbättrad möjlighet att skydda vår biologiska mångfald och motverka klimatförändringar. Vi förbereder oss nu för att bli en avtalspart och utvärderar hur vår egen lagstiftning behöver utvecklas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg