Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt allmänt ombud för socialförsäkringen

Publicerad

Regeringen utser Martina Axmin till nytt allmänt ombud för socialförsäkringen.

Det allmänna ombudet ska driva rättsutveckling inom socialförsäkringsområdet genom att överklaga Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut och driva dessa ärenden i domstol. Det allmänna ombudet är självständigt i förhållande till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men överklagar inte ärenden på uppdrag av enskilda. Det allmänna ombudet ska överklaga ärenden som bedöms ha stor betydelse för både enskilda försäkrade och det allmänna.

– Det är en viktig roll eftersom det ger vägledande avgöranden på det här området, både för enskilda och för det allmänna. För socialförsäkringens legitimitet är det lika viktigt att enskilda försäkrade inte faller mellan stolarna, som att ingen försäkrad överkompenseras. Martina Axmin är en mycket kvalificerad och erfaren person för denna roll, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Martina Axmin är juris doktor, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och en kvalificerad jurist med mycket goda kunskaper i socialförsäkringens regelverk och EU-rätt. Hon har erfarenhet från förvaltningsdomstol, akademin och myndigheter bl.a. Försäkringskassan.

– Socialförsäkringen, som jag har arbetat med på olika sätt under i stort sett hela mitt yrkesliv, är en central del av välfärdssystemet. Vi är också sammanlänkade med andra länder inom EU på olika sätt. Att få möjlighet att få fånga upp oklara frågor och driva fram vägledande avgöranden är en oerhört spännande uppgift som jag närmar mig med stor ödmjukhet, säger Martina Axmin.

Martina Axmins förordnande gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2029.

Fakta om allmänt ombud

I socialförsäkringsbalken anges att det ska finnas ett allmänt ombud för socialförsäkringen.

Det allmänna ombudet utses av regeringen men har sin anställning i Försäkringskassan.

Exempel på frågor som allmänna ombudet drivit i högsta förvaltningsdomstolen:

  • När en skada som sker vid arbete i hemmet kan anses vara en arbetsskada
  • Om huruvida uttagna föräldrapenningdagar ska återställas om en förälder har fått föräldrapenning felaktig utbetald men inte behövt betala tillbaka ersättningen

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham