Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern bjöd in till möte om hälso- och sjukvårdens beredskap i sommar

Publicerad

Sjukvårdsministern bjöd idag in representanter från Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen för att diskutera beredskapsläget och förutsättningarna för hälso- och sjukvården inför sommaren.

– Samtidigt som risken finns att belastningen ökar i och med en värmebölja kommer kapaciteten i hälso- och sjukvården att minska till följd av nödvändig semester för vårdens medarbetare. Därför är det av extra vikt att de som är i behov av vård söker och får hjälp på rätt vårdnivå. Det innebär att egenvård ska användas när det räcker och att vårdcentralen eller akutmottagning ska uppsökas när det behövs. 1177 är ofta en bra första kontaktväg in i vården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det är angeläget att regeringen, Socialstyrelsen och SKR stämmer av beredskapsläget. Det är redan varmt och torrt och håller värmen i sig är det förenat med fara för hälsa och liv, särskilt för äldre människor. Hög värme kan medföra sömnsvårigheter, trötthet och minskad aptit vilket i sin tur kan leda till risk för undernäring och vätskebrist. Det här är något som personalen inom äldreomsorgen behöver vara vaksamma på eftersom hälsotillståndet snabbt kan försämras. En god beredskap inom kommunerna räddar inte bara liv, det avlastar också sjukvården, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen har i början av juni uppmanat alla verksamheter inom vård och omsorg att se över sin beredskap inför en sommar med en möjlig värmebölja i nivå med den 2018. Måndagen den 26 juni träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje representanter för Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen. Syftet med mötet var att skaffa sig en bild av förutsättningarna inför sommaren inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på beredskap av personal och på en möjlig värmebölja. Under mötet informerades ministrarna om att det strategiska beredskapsarbetet har förstärkts sedan 2018 års värmebölja.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter