Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skydd och hjälp till barn blir nytt steg i Sveriges stöd till Ukraina

Publicerad

Över 7 miljoner människor i Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska länder. En överväldigande majoritet är kvinnor och barn. Barn är ofta bland de som är mest utsatta i krig och konflikt. För att fortsatt stödja och skydda barn har Sverige och Ukraina nu ingått ett samarbetsavtal.

Liksom andra barn i utsatta situationer är ukrainska barn i stort behov av grundläggande samhällstjänster. För att ge fortsatt stöd till Ukraina inom det sociala området har socialdepartementen i Sverige och Ukraina ingått ett samarbetsavtal. Avtalet kommer att fokusera på återuppbyggandet av Ukrainas sociala tjänster och stödinsatser riktade mot barn och deras familjer. Behovet kommer vara stort i Ukraina under en överskådlig tid till följd av Rysslands aggression.

- Att stärka barns rättigheter och hjälpa barn som befinner sig i utsatta situationer är viktigt såväl för mig som ansvarig minister för barnrättsfrågor som för regeringen. En av Sveriges viktigaste prioriteringar under ordförandeskapet i europeiska rådet är stödet till Ukraina, och jag är mycket glad att vi har avtalet på plats, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

Samarbetsavtalet kommer omedelbart att omsättas i konkret handling. Det är viktigt att stödet motsvarar faktiska behov i Ukraina, och för att kunna analysera möjliga utvecklingsområden och ta fram en plan för genomförande av olika stödinsatser krävs en nära dialog. Det är också viktigt att dra kunskap av stödinsatser som Sverige redan finansierar genom exempelvis biståndsorganisationer. Redan nu bereds ett konkret stöd med just barn och unga i centrum. 

- Sverige har under en lång tid gett stöd i form av till exempel militärt material, hälso- och sjukvårdsinsatser och annat humanitärt bistånd. Detta samarbetsavtal som fokuserar på utbyte av kunskap och erfarenhet till stöd för barn och unga, är början på ytterligare ett steg i svenskt stöd till Ukraina. Det är en hoppfull insats som bygger för framtiden, säger Camilla Waltersson Grönvall. 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...