Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialministern kallar tech-bolag till möte om digitala mediers utformning

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har bjudit in representanter för ett antal stora digitala medieplattformar till ett möte den 19 juni för att diskutera användningen av sociala medier, dess utformning och påverkan på barns och ungas hälsa.

Med tillgång till digitala medier i telefonerna det senaste decenniet har barns och ungas liv omformats i hög hastighet. Medan tekniken har medfört enorma framsteg och möjligheter visar forskning också att digitala medier kan ha negativa effekter på ungas psykiska hälsa och att den omfattande användningen har undanträngningseffekter i form av mindre fysisk aktivitet, sömn, läsning och tid för relationer.

– Det är dags att vi på allvar börjar diskutera vilken påverkan skärmtiden och de sociala medierna har för barns och ungas hälsa. Vid mötet förväntar jag mig konkreta svar om vilket ansvar de stora plattformsbolagen är beredda att ta, säger socialminister Jakob Forssmed.

Till mötet som äger rum på Socialdepartementet den 19 juni klockan 14 har representanter för Google, Meta (Facebook, Instagram) och Tiktok i Sverige bjudits in. I närtid kommer även möten att ske med andra stora digitala plattformar, exempelvis Snapchat. Det var i sitt tal på Järvaveckan den 3 juni och i en anslutande debattartikel i Aftonbladet som socialministern meddelade att han skulle bjuda in tech-bolagen.

Nyligen gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Statens medieråd, göra en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och effekter på den psykiska och fysiska hälsan samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga. Utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ska en åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digitala medieanvändning bland barn och unga i åldrarna 0–18 år tas fram och spridas.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff