Regeringen stärker möjligheterna för internationella klimatinvesteringar som sänker utsläppen globalt

Publicerad

Regeringen verkar för att Sverige ska ha en ambitiös och pådrivande roll i det globala klimatarbetet. Nu stärker regeringen förutsättningarna för det svenska programmet för internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalet.

– Klimatkrisen är en global kris. Vår planet påverkas lika mycket, oavsett var i världen utsläppen sker så länge utsläppen sker någonstans. Det är därför det inte räcker med att vi bara minskar utsläppen här i Sverige, så länge andra länder fortsätter att släppa ut. Sverige är ett rikt och välutvecklat land som måste fortsätta bana väg för andra länder i deras klimatomställning. Man är inte ett föredöme om ingen annan tar efter, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.  

Regeringen verkar för att Sverige ska ha en ambitiös och pådrivande roll i det globala klimatarbetet. Genom internationella samarbeten i enlighet med artikel 6 av Parisavtalet kan Sverige stödja klimatomställning i utvecklingsländer, bidra till globalt minskade utsläpp, främja privata investeringar i klimatåtgärder och uppnå de svenska klimatpolitiska målen på ett kostnadseffektivt sätt.

Sveriges program för internationella klimatinsatser bedrivs av Energimyndigheten och programmet har sedan 2018 arbetat med metodutveckling och kapacitetsuppbyggnad för artikel 6-samarbeten. Energimyndighetens program är nu i en fas där konkreta sådana samarbeten kommer att inledas. Regeringen utökar därför programmets bemyndiganderam från 450 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor fram till och med 2032. Den utökade bemyndiganderamen möjliggör långsiktiga avtal som är avgörande för att kunna genomföra klimatsamarbeten inom ramen för artikel 6 av Parisavtalet och som anses vara en förutsättning för att kunna bidra till målen i det klimatpolitiska ramverket på ett betydande sätt.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg