Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stort svenskt bidrag till klimatanpassning

Publicerad

För att möta den akuta klimatkrisen fördelar Gröna Klimatfonden 755 miljoner dollar till tolv projekt för klimatanpassning, framför allt till Bangladesh, Pakistan och de hårdast drabbade länderna i Afrika söder om Sahara. Projekten stödjer åtgärder mot torka och översvämning och för livskraftig matproduktion. Sverige bidrar med ca 630 miljoner kronor.

– Det är viktigt att skapa motståndskraft mot klimatförändringar. Det är med glädje regeringen stödjer projekt som att bygga ut solenergi på landsbygden i Afrika och att bidra till uppbyggnad av en ny grön klimatbank, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Gröna Klimatfonden är en viktig del av svenskt klimatbistånd. Fonden fördelar nu bland annat 66 miljoner dollar till Världsnaturfonden för klimatanpassning och grön infrastruktur i Pakistan och 235 miljoner dollar till Sydafrikas utvecklingsbank för vattenåteranvändning, reningsverk och dricksvattensystem. Ytterligare ett exempel är de 117 miljoner dollar som går till Acumen Capital Partners. Det är en grön investmentfond som i ett tjugotal afrikanska länder ska finansiera småföretag och investeringar i eldrivna transporter, omställning och effektivisering av produktionsenergi, smarta förnybara energilösningar och solenergi på landsbygden bortom elnäten.

Pengarna som fördelas är en blandning av ägarkapital, lån och stödbidrag, till såväl offentliga som privata aktörer.

Styrelsen för Gröna Klimatfonden, där Sverige ingår, beslutade även om en strategisk plan för åren 2024–2027. Fonden ska de närmaste åren bland annat fortsätta att stödja omställning av energisystem, infrastruktur och transporter för att minska utsläpp och för att bygga gröna finansieringsinstitutioner. Hälften av fondens medel går till att skydda och anpassa samhällen mot klimatförändringarna med särskild inriktning på de mest utsatta och sårbara länderna.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal