Utredning om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2025.

– Jakten är viktig för Sverige. Vi har gedigna jakttraditioner och många aktiva och duktiga jägare som vårdar natur och vilt. Det är också en trygghetsfråga, där jakt bidrar till att minska viltskador hos jord- och skogsägare, öka trafiksäkerheten och hålla nere vargstammen. Beslutet i dag är ett steg på vägen för att säkra goda villkor för både jakt- och viltvård, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Utredningen ska bland annat utreda formerna för bildandet av en ny jakt- och viltvårdsmyndighet samt förändringar när det gäller mandat, styrning och ansvarsfördelning mellan och inom de befintliga myndigheterna inom jakt- och viltvårdsområdet. Utredningen syftar till att säkerställa en effektiv ansvarsfördelning som främjar en långsiktigt hållbar jakt- och viltvård och som säkerställer en fungerande viltförvaltning där bevarandet av viltarter, brukande av vilt samt begränsning av skador och olägenheter av vilt beaktas. Syftet är också att förenkla utövandet av jakt samt utreda om ansvaret för vapentillstånd och för tillsyn av tillståndsprövning för skjutbanor bör flyttas. 

Till särskild utredare har regeringen utsett Susanna Löfgren som har lång erfarenhet av statlig viltförvaltning, både i sin nuvarande roll som länsråd vid Länsstyrelsen i Jämtland och som tidigare chef för viltförvaltningsfrågorna på Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2025. 

Presskontakt

Diana Ayoub
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1425074
e-post till Diana Ayoub