Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell deltar på Konkurrenskraftsrådet i Bryssel

Publicerad

I dag möts Konkurrenskraftsrådet i Bryssel. På agendan står bland annat diskussion om kontroll av konkurrenskraft.

– Regeringen anser att en ny kontroll av konkurrenskraften behöver tillämpas inte bara på enskilda lagstiftningsförslag, utan också på till exempel strategiska planer. Det här är viktigt inte minst för små och medelstora företag vars regelbörda är stor, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under det svenska ordförandeskapet drev Sverige frågan om att stärka EU:s långsiktiga konkurrenskraft. EU-kommissionen lämnade under våren ett meddelande om detta, vilket utgör en grund för det fortsatta arbetet mot ökad konkurrenskraft och en mer motståndskraftig ekonomi.

Rådet väntas också anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till förordning om avgasutsläpp för vägfordon, slitageutsläpp från bromsar och däck samt om batterihållbarhet (Euro 7). 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal