Fyra utsedda ledamöter till Jordbruksverkets styrelse

Publicerad

Regeringen fattade i dag beslut om att förordna fyra ledamöter till styrelsen för Jordbruksverket.

Jordbruksverkets nya ledamöter är Helen Karlsson, biträdande professor i arbets- och miljömedicin och Stefan Gård, lantbrukare. Regeringen förnyar även förordnandena för ledamöterna Ove Konradsson och Peder Sjölander. 

Jordbruksverkets uppgift är att vara förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling. Myndigheten ska också arbeta för hållbar utveckling, gott djurskydd, gott djurhälsotillstånd, dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson