Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Jessika Roswall deltar vid ministerrådsmöte i Bryssel

Publicerad

Tisdag den 19 september deltar EU-minister Jessika Roswall vid EU:s ministerrådsmöte i Allmänna rådet, General Affairs Council (GAC).

På dagordningen för rådsmötet står diskussioner kring EU:s officiella språk och rättsstatsprinciper. Ministrarna ska även inleda förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 26–27 oktober samt diskutera kommissionens arbetsprogram för 2024.

Mötet kommer att föregås av ett informellt frukostmöte med Ukrainas vice premiärminister med ansvar för europeisk integration, Olha Stefanisjyna.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.