Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till Marie Cederschiöld högskola för studie om ideellt engagemang

Publicerad

Regeringen har beslutat om att bidra med 1,5 miljoner kronor till en befolkningsstudie som rör medborgerligt engagemang i det svenska samhället. Studien bygger på egna nationella data och genomförs av Marie Cederschiöld högskola.

– En utgångspunkt för politiken är att skapa goda villkor för det civila samhället och värna dess vitaliserande roll i demokratin. För att detta ska bli möjligt krävs att till exempel offentliga aktörer har god förståelse för det civila samhällets särart och förutsättningar. Därför är det viktigt med det kunskapsunderlag som befolkningsstudien utgör, säger socialminister Jakob Forssmed.

Befolkningsstudien genomförs vart femte år sedan 1992 av Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola. Studien ger kunskap om det svenska civilsamhället och den långa tidsserien gör det möjligt att följa utvecklingen sedan 1990-talet.

Regeringen har bidragit till finansiering av studien sedan den började. Delfinansieringen avses användas för studiens datainsamling som sker under 2023.

Beslutet är en ändring av regleringsbrev för innevarande budgetår.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...