Romina Pourmokhtari deltar i internationella förhandlingar om kemikalier och avfall

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari reser till Bonn för att delta i de internationella slutförhandlingarna av ett globalt ramverk för kemikalier och avfall. Ambitionen för avtalet är att uppnå en mer hållbar hantering av kemikalier och avfall.

Slutförhandlingarna om att anta ett förnyat globalt ramverk om kemikalier och avfall pågår i Bonn, Tyskland, den 23–29 september, The Fifth session of the International Conference on Chemicals Management (ICCM5). Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar den 28–29 september.

­– Föroreningar från kemikalier och avfall får idag skadlig påverkan på vår hälsa och på miljön. Det är en av de tre planetära kriserna tillsammans med förändrat klimat och förlusten av biologisk mångfald. Därför behövs ett ambitiöst ramverk för en globalt hållbar kemikalie- och avfallshantering. För oss i Sverige bör ramverket leda till att andelen farliga kemikalier som följer med varor minskar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.   

På mötet förhandlar länder, civilsamhälle och näringslivet på lika villkor. Ramverket syftar till att säkerställa att vi får en globalt hållbar kemikalie- och avfallshantering. Sverige är en av initiativtagarna till nuvarande ramverk och har också varit drivande i processen att ta fram ett förnyat ambitiöst ramverk.

Föroreningar bidrar till miljontals förtida dödsfall per år samt otaliga skador på hälsa och miljö. Barn är särskilt känsliga. All tillverkning och handel med kemikalier är global, därför är det mycket angeläget att få ett ambitiöst globalt ramverk om kemikalier och avfall på plats som innehåller tydliga mål och åtaganden. Det är sedan länge en prioriterad fråga för Sverige och för den nuvarande regeringen.

Faktaruta

SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management) är en politiskt bindande överenskommelse från 2006 med avsiktsförklaringar (det vill säga inga legalt bindande regler) som syftar till att främja en hållbar kemikaliehantering i världen. SAICM följer upp och driver på för att uppnå målet om att kemikalier till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön minimeras. Målet antogs 2002 som en del av genomförandet av Johannesburgmålen – överenskommelsen RIO+10. 2015 beslutades det att förhandla fram ett förnyat ramverk för att svara mot de utmaningar som finns för att säkerställa en globalt hållbar hantering av kemikalier och avfall.

Agenda 2030

Bra hantering av kemikalier och avfall är både ett mål och ett medel för att uppnå Agenda 2030 och inklusive målen om fattigdomsbekämpning, klimatpåverkan och biologisk mångfald.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg