Hoppa till huvudinnehåll

Fler företrädare från industrin och större fokus på näringslivets omställning i Delegationen för cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen har utsett sex nya ledamöter i Delegationen för cirkulär ekonomi och en ny vice ordförande, nämligen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Detta har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa svenska folkets klimat- och miljöpåverkan.

Totalt består Delegationen av en ordförande, vice ordförande och tio ledamöter som representerar olika branscher som har koppling till cirkulär ekonomi, exempelvis akademin, bebyggelse, hållbarhetsfrågor, återvinning, avfallshantering och industri. Syftet är att ledamöterna, med sin breda kompetens, ska bidra till att näringslivet leder omställningen framåt.

Ny vice ordförande blir Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning. Dessa ledamöter tillträder också i Delegationen: 
- Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar
- Marcus Hedblom, VD och koncernchef på Ovako
- Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen
- Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps
- Magnus Uvhagen, VD Ragnsells Recycling
- Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca Cola Europacific Partners.

Ordförande för Delegationen är Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola. Delegationen består sedan tidigare av ledamöterna: Caroline Andermatt, VD för Myrorna, Mattias Lindahl, professor vid Linköpings Universitet, Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter och Tony Clark, VD för Avfall Sverige.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Genväg

Den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut inriktningen för omställningen till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades i april 2018. Enligt Förordning (2022:834) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket ska Delegationen bestå av en ordförande, en vice ordförande och högst tio ledamöter. Enligt förordningen ska Delegationen identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.

Koppling till Agenda 2030

Arbetet med cirkulär ekonomi har koppling till tre mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Laddar...