Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition från regeringen stärker rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. En efterlängtad reform som ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende, men också stärka barns rättigheter så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet. Skyddet mot umgänge med en våldsam förälder stärks också i och med förslagen.

I Sverige vistas varje år ungefär lika många barn som vuxna i skyddade boenden. Nu föreslås att skyddat boende ska regleras som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. De ska också ha en särskilt utsedd socialsekreterare.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg och ljus framtid och den reform vi nu presenterar innebär ett stort steg i rätt riktning för våldsutsatta barn och vuxna. Nu behöver alla berörda aktörer kraftsamla för att förverkliga intentionerna bakom det nya regelverket, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

–  Som åklagare såg jag hur livsavgörande det kan vara för våldsutsatta personer att få tillgång till skyddat boende. Att vi nu stärker rättigheterna för både barn och vuxna i skyddat boende gör att vi förbättrar brottsoffrets möjligheter till ett tryggt liv, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Reformen innebär flera förbättringar för barn i denna situation, till exempel när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård och skola. Genom förslagen blir det också möjligt att ge skydd och stöd till barn vars ena vårdnadshavare inte lämnar samtycke till barnets vistelse i skyddat boende, samt att skydda barn mot kontakt med en våldsam vårdnadshavare under vistelsen i boendet.

Enligt förslagen i propositionen ska det införas krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att driva skyddade boenden. Därmed stärks även skyddet mot oseriösa aktörer och välfärdsbrottslighet på detta område.

Med förslagen stärks också förutsättningarna för att skyddade boenden ska kunna tillgodose särskilda behov hos våldsutsatta, t ex på grund av funktionsnedsättningar eller hedersrelaterat våld och förtryck..

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 april 2024.