Romina Pourmokhtari deltar på internationellt klimat- och energimöte i Madrid

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari reser till Madrid den 2 oktober för att delta i ett möte om hur COP28 kan bidra till snabbare framsteg i det globala klimatarbetet. Mötet arrangeras av det spanska ordförandeskapet i EU och Internationella energibyrån IEA.

–  EU:s medlemsländer bestämde i våras, under Sveriges ordförandeskap, att anta Fit for 55-paketet. Det innebär nya tuffa klimatmål och utsläppskrav för fler sektorer, och det kommer att göra att EU-länderna gemensamt arbetar för att ligga i global framkant i klimatomställningen. År 2050 ska EU bli världens första klimatneutrala kontinent. IEA har i sin rapport Net Zero Roadmap visat att det är möjligt för EU att nå Parisavtalet genom gemensamma åtgärder. Det är bråttom att ställa om och minska de globala utsläppen. Därför sätter vi nu upp en plan för hur klimat-omställningen ska drivas framåt både inom EU och inom ramen för COP28, så att Sverige också ger stöd till andra länder i världen för deras klimatomställning., säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Den 2 oktober arrangeras International Climate and Energy Summit i Madrid av det spanska ordförandeskapet i EU och IEA. EU:s ministrar är inbjudna att bland annat tala om ambitionerna inför COP28 och om hur man kan driva arbetet med klimatomställningen framåt, öka investeringarna i utvecklingsländer och nå en fossilfri energiförsörjning.

Mötet är ett viktigt avstamp inför överläggningarna på COP28 i Dubai i november-december.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg