Hoppa till huvudinnehåll

Sverige fördjupar skogssamarbetet med Frankrike

Publicerad

Sverige och Frankrike har den 23 oktober kommit överens om en avsiktsförklaring om fördjupat skogssamarbete som lyfter vikten av skogsbruk och en konkurrenskraftig skogsnäring.

– För Sverige är det viktigt att främja en hållbar växande bioekonomi.  Regeringen prioriterar därför att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet. Ett samarbete med Frankrike i skogsbruksfrågor är ett viktigt steg för att inom Europa främja ett ramverk med regler och näringslivsvillkor som är gynnsamma för en konkurrenskraftig skogsnäring, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Avsiktsförklaringen syftar till att främja hållbart skogsbruk och skogsbrukets och skogsindustrins strategiska roll som en del av bioekonomin i den fortsatta omställningen till en grön fossilfri ekonomi. Samarbetsområdena inkluderar bland annat EU-politik, bioekonomi, klimatanpassning, skogsskador och forskning.

– I avsiktsförklaringen betonar vi också att EU behöver erkänna och respektera att ländernas förutsättningar ser olika ut, med olika typer av skogar och skogsbruk. Min tydliga förhoppning är att vi genom detta samarbete kan stärka våra påverkansmöjligheter inför framtida beslut, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...