Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen godkänner avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning

Publicerad

Regeringen har i dag godkänt ett nytt avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet). Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild-, form- och hantverksområdet att få betalt för utfört arbete.

Avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) är ett ramavtal om ersättning och andra villkor för upphovspersoner som medverkar med konstverk i en utställning.

Avtalet reglerar skyldigheten för statliga arrangörer att förhandla om och betala ersättning till upphovspersoner för visning eller framförande av verk vid utställning. Avtalet är bindande för statliga institutioner, men ska även etablera en god branschpraxis avseende villkor och ersättningar till upphovspersoner för utställning av verk också för andra arrangörer än statliga.

– Jag är glad att vi i dag har landat i ett förenklat avtal som dessutom arbetats fram i full enighet mellan parterna. Något som har stor betydelse för konstnärers möjlighet att få en skälig ersättning, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen gav i mars 2023 Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet med berörda bildkonstnärsorganisationer. Det nya avtalet bedöms vara tydligare och enklare att tillämpa jämfört med tidigare avtal. Regeringen bedömer därför att avtalet ökar förutsättningarna för konstnärer att få betalt för utfört arbete i samband med utställning av verk.

Viktiga förändringar i avtalet är:

  • Avtalet avser att etablera en god branschpraxis för området.
  • Medverkansersättning definieras tydligare.
  • Förenklade tariffer för utställningsersättning.
  • Ingen övre gräns för antal upphovspersoner som kan få utställningsersättning.
  • Ingen tidsgräns för en utställnings längd vid beräkning av utställningsersättning.
  • Förtydligande gällande lägsta nivå av utställningsersättning, s.k. garantibelopp.
  • Förtydligande om arrangörens ansvar vid inställd utställning.

Det nya avtalet ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2024.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson