Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen utser ny ordförande och ledamöter till Förvaltningsstiftelsens styrelse

Publicerad

De berörda riksdagspartierna har nominerat sex ledamöter till styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. De nominerade har nu utsetts av regeringen. Samtidigt har regeringen utsett en ny ordförande för Förvaltningsstiftelsen.

Regeringen har beslutat att förordna följande nya personer som ordförande respektive ledamöter i styrelsen för Förvaltningsstiftelsen:

Ordförande från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2027

Civilekonomen Caroline af Ugglas. F.d. vice VD för Svenskt Näringsliv och dessförinnan aktiechef på Skandia. Caroline av Ugglas har erfarenhet av styrelsearbete i ett antal olika företag och har dessutom ingått i ett flertal stora börsbolags valberedningar.

Nya ledamöter från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2031

Mediakonsulten Mats Örbrink, nominerad av KD

Leg. psykologen Birgit Hansson, nominerad av V

Public affairs-konsulten Mattias Keresztesi, nominerad av M

F.d. riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson, nominerad av S

F.d. riksdagsledamoten Berit Högman, nominerad av S

F.d. riksdagsledamoten Per Lodenius, nominerad av C

Om Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Verksamheten i Förvaltningsstiftelsen leds av en styrelse som består av en ordförande och tolv andra ledamöter. Mandattiden för ordförande är fyra år och för övriga ledamöter åtta år. Hälften av ledamöterna byts ut året efter ordinarie riksdagsval. Ordföranden utses av regeringen utifrån kompetens, integritet och lämplighet på samma sätt som gäller för andra regeringsutnämningar.

Övriga ledamöter utses av regeringen efter förslag från riksdagspartierna. Samtliga riksdagspartier ska vara representerade i styrelsen och styrelseplatserna ska fördelas enligt en proportionerlig fördelningsmodell som återspeglar mandatfördelningen i riksdagen vid den tidpunkt då beslut om tillsättning fattas.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson