Pressmeddelande från Socialdepartementet

Beslut om narkotikaklassning och förbud mot flera nya substanser

Publicerad

Regeringen har beslutat om narkotikaklassning av tolv nya substanser samt att en ny substans klassificeras som hälsofarlig vara.

– De substanser som nu klassas som narkotika och hälsofarlig vara utgör en risk för människors liv och hälsa. De flesta av dessa substanser säljs i webshoppar och sjukhus rapporterar patientfall. Tre av substanserna har rapporterats i samband med dödsfall.  Utifrån Folkhälsomyndighetens underlag har regeringen agerat skyndsamt, och har för avsikt att fortsätta göra det, för att se till att handel med den här typen av skadliga substanser förbjuds så snabbt som möjligt, säger socialminister Jakob Forssmed.

De substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och nu förs  in i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika är tillhör fem stycken gruppen cannabinoider (delta-8-THCP, delta-9-THCP, hexahydrocannabinolacetat, delta-8-THC-acetat och delta-9-THC-acetat) och fem av substanserna tillhör gruppen opioider (etylenoxinitazen, 5-metyletodesnitazen, N-pyrrolidinometonitaze, N-pyrrolidinoprotonitazen och N-piperidinylisotonitazen).

Den substans som klassas som hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och därmed förs in i förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor är 2-metyl-alfa-PiHP.

Beslut om ändring i förordningarna som reglerar detta fattas efter hemställan från Folkhälsomyndigheten. Förordningsändringarna träder i kraft den 16 januari 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter