Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan får ny styrelse

Publicerad

Regeringen har förordnat sex nya ledamöter till Försäkringskassans styrelse. Deras uppdrag kommer att sträcka sig från den 1 januari 2024 t.o.m. den 31 december 2026.

Försäkringskassans styrelse ska enligt myndighetens instruktion bestå av högst nio ledamöter varav myndighetschefen är en av dessa. 

Heidi Stensmyren, som varit styrelsens ordförande sedan tre år tillbaka, lämnar sitt uppdrag som ordförande när förordnandet löper ut vid årsskiftet. Hon övergår till att bli ledamot i styrelsen. Vice ordföranden Thomas Pålssons förordnade löper ut den 31 mars 2024. 

Ny ordförande i styrelsen blir Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens sekre­terare på Kommuninvest. Han har tidigare bland annat varit riksrevisor vid Riks­revisionen och generaldirektör för Arbetsgivarverket och Försvarsmakten.

– Jag är glad att Ulf Bengtsson har tackat ja till uppdraget som Försäkringskassans styrelseordförande. Ulf Bengtsson har en lång och gedigen erfarenhet, inte minst från myndighetssektorn. Jag ser mycket fram emot att följa hans och styrelsens fortsatta arbete, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  

Den nya styrelsen kommer att bestå av totalt åtta ledamöter med generaldirektören Nils Öberg inräknad.

Följande personer kommer ingå i Försäkringskassans nya styrelse:

  • Ulf Bengtsson – ordförande
  • Thomas Pålsson – vice ordförande (t.o.m. 31 mars 2024)
  • Heidi Stensmyren – ledamot
  • Mats Galvenius – ledamot
  • Eva Liedström Adler – ledamot
  • Anita Linder – ledamot
  • Thomas Landeström – ledamot 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham