Framtiden för EU:s inre marknad i fokus när bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och EU-minister Jessika Roswall träffar Enrico Letta

Publicerad

På inbjudan av bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell besöker Italiens före detta premiärminister, Enrico Letta, Sverige. Syftet med besöket är att ge Sverige, svenska företag och organisationer en möjlighet att framföra sina prioriteringar och påverka innehållet i en högnivårapport om EU:s inre marknad.

I juni i år fick Enrico Letta i uppdrag av Europeiska rådet att skriva en högnivårapport om framtiden för EU:s inre marknad. Bakgrunden till Lettas uppdrag är att det inför nästa mandatperiod inom EU behövs ett strategiskt nytag för att utveckla EU:s inre marknad.

– Den inre marknaden är Sveriges viktigaste handelsarena. Vi måste se till att den förblir den huvudsakliga motorn för tillväxt, jobb och den nödvändiga gröna och digitala omställningen. Letta har en viktig uppgift i detta arbete. Vi är glada att han i dag kunde besöka Sverige och ta del av regeringens och näringslivets synpunkter på en välbehövd ny strategi, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under Enrico Lettas besök står EU-minister Jessika Roswall värd för en middag. På middagen deltar också civilminister Erik Slottner. Letta kommer också att möta representanter från olika svenska företag och organisationer för att ta del av deras synpunkter och förslag till högnivårapporten.

– Konkurrenskraft var en av det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbete för att förstärka EU:s konkurrenskraft i allmänhet och den inre marknaden i synnerhet. Enrico Lettas rapport kommer att spela en viktig roll i detta arbete, säger EU-minister Jessika Roswall.

Om EU:s inre marknad

Den inre marknaden firar i år 30 år och är Sveriges absolut viktigaste marknad med 70 procent av svensk varuexport. Sverige har sedan inträdet i EU genomgående drivit frågor om konkurrenskraft och den inre marknaden.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin