Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern talar vid invigningen av Wisdome på Tekniska museet

Publicerad

I samband med invigningen av Wisdome på Tekniska museet håller kulturminister Parisa Liljestrand ett invigningstal.

I dag 5 december 2023 invigs Wisdome på Tekniska museet av H.M. Konungen. Wisdome är en ny upplevelsearena inom vetenskaplig visualisering som ska tillgängliggöra de senaste rönen inom komplex forskning genom att presentera dem på ett nytt sätt.

– Wisdome är en fantastisk mötesplats och möjlighet för att ta tillvara den stora potential som finns i mötet mellan vetenskap, design, arkitektur och konst, säger Parisa Liljestrand.

Om Tekniska museet

Museets uppgift är att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sina samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Tekniska museets ska belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper. Museet verkar för att öka intresset och förståelsen för teknik och industriell utveckling genom utställningar och annan pedagogisk verksamhet. Museets söker även förklara teknikens och den industriella verksamhetens roll i samhällsutvecklingen.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson