Hoppa till huvudinnehåll

Anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga legionellautbrott

Publicerad

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella i samhället. Innehavare av kyltorn blir skyldiga att anmäla kyltorn till kommunen. Kommunerna har ansvar för tillsyn och ska lämna information om förebyggande insatser för att stoppa spridning av legionellabakterier.

Legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation och smittspridning behöver förebyggas. De största utbrotten, både i Sverige och internationellt, har orsakats av kyltorn som används för att kyla ner luften i olika verksamheter och anläggningar. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att förebygga sådana utbrott i framtiden.

– De företag som har kyltorn måste ta ansvar för att de inte på något sätt skadar allmänheten, djur eller natur. För att förebygga smittspridning måste kommunerna ha kunskap om var kyltornen finns. Därför inför regeringen nu en anmälningsplikt för detta i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är en förutsättning både för smittspårning och för att kunna bedriva förebyggande tillsyn, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I samband med förordningsändringen får Naturvårdsverket i sitt regleringsbrev för 2024 ett uppdrag att kartlägga förekomsten av kyltorn i Sverige, i syfte att kunna göra en uppföljning av reformen. Arbetet ska ske i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, som i sitt regleringsbrev för 2024 får i uppdrag att ta fram en tillsynsvägledning samt informationsmaterial som stöd för kommunernas tillsyn av kyltorn.

– Spridning av legionellabakterier kan ge upphov till utbrott av lunginflammation, med allvarliga konsekvenser för både individer och samhället. Inte minst under senare år har vi lärt oss vikten av att förebygga risker för smittspridning, när vi kan identifiera dem. De åtgärder som regeringen nu vidtar är viktiga för att minska risken för legionella, kommenterar socialminister Jakob Forssmed.

Bakgrund

Legionellabakterier förekommer i jord och vattensamlingar. Risken för tillväxt är hög vid temperaturer mellan 20–45°C. Därmed kan bakterien föröka sig i duschar, bubbelpooler, vanliga vattenledningar och klimatanläggningar, såsom kyltorn. Dessa används för att med hjälp av vatten kyla ner verksamheter där den vanliga ventilationen inte är tillräcklig. Exempel på detta är serverhallar, tryckerier och större shoppingcentra såsom gallerior. Bakterierna sprids genom inandning av den vattendimma (aerosoler) som uppstår.

Det sker årligen 10–20 utbrott av legionella i världen. De största kända legionellautbrotten är kopplade till kyltorn; år 2001 i Spanien då 700 personer insjuknade och 2014 i Portugal med 400 bekräftade sjukdomsfall. I augusti 2017 upptäcktes fall av legionella i norra Stockholm. Totalt smittades då åtta personer, varav fyra avled. Först i oktober kunde det säkerställas att smittkällan var ett kyltorn. Det saknas idag samlad kunskap om vilka företag och anläggningar som har kyltorn och var de finns.

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att alla fall av legionella, enligt smittskyddslagen, måste anmälas till smittskyddsläkaren i regionen. Antalet fall med legionella har ökat något de senaste åren. Under 2022 rapporterades 216 fall av legionellainfektion i Sverige. Majoriteten smittades inom landet (81 procent).

Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket fick ett gemensamt uppdrag under 2022 att utreda frågan vidare, och föreslog i sin redovisning att en anmälningsplikt bör införas.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...