Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar Anna Kinberg Batra till ordförande för Stiftelsen Skansen

Publicerad

Regeringen har i dag 7 december 2023 beslutat att förordna Anna Kinberg Batra som styrelseordförande i Stiftelsen Skansen från och med den 1 januari 2024.

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att landshövdingen i Stockholms län, Anna Kinberg Batra, förordnas som ledamot och ordförande i Stiftelsen Skansen för perioden från den 1 januari 2024 till den 31 december 2026.  

– Skansen är en unik kulturinstitution. En levandegörare av det svenska kulturarvet med stor bredd och ett viktigt besöksmål. Jag är glad att Anna Kinberg Batra har tackat ja till uppdraget som ordförande för dess stiftelse, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Stiftelsen Skansen

Stiftelsen Skansen förvaltas av en styrelse som består av sju ledamöter. Ordförande och ytterligare tre ledamöter förordnas av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd. Skansens chef är även ledamot i styrelsen. Det följer av praxis att utse landshövdingen i Stockholms län som ordförande i Stiftelsens Skansens styrelse.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson