Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stärkt skydd för konsumenter på spelmarknaden

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet i samband med spel om pengar.

Det är viktigt med ett tydligt regelverk för att så långt som möjligt begränsa de problem som omgärdar spel om pengar. Risker förknippade med spelande, såsom skuldsättning och missbruk, förvärras när det inte finns tillräckliga krav och regleringar för spelmarknadens aktörer.

Regeringen föreslår nu att ett skriftlighetskrav ska gälla vid telefonförsäljning av spel. Detta innebär ett krav på att en konsument skriftligen accepterar ett erbjudande efter telefonsamtalet, för att avtalet ska vara giltigt. Kravet syftar till att stärka skyddet för konsumenter generellt, men särskilt för dem som av olika skäl kan ha svårt att värja sig mot telefonförsäljning av spel. Det kan till exempel handla om konsumenter med ekonomiska problem.

– Spel om pengar är förenat med en risk för utvecklande av spelproblem. Detta kan leda till stora negativa konsekvenser både för konsumenten själv och för anhöriga, och i ett längre perspektiv även för samhället i stort. Det är orimligt att just spel om pengar inte omfattas av det skriftlighetskrav som gäller för annan form av telefonförsäljning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

För att ytterligare stärka konsumentskyddet på spelmarknaden föreslås det dessutom att spelbolag med svensk spellicens ska få rätt att ta del av personuppgifter om ekonomi och hälsa som spelarna själva tillhandahållit, för att på så sätt kunna motverka överdrivet spelande.

Oseriösa spelföretag ska vidare inte kunna locka in människor i beroende och kriminella ska inte kunna tjäna pengar på spelmarknaden. Regeringen föreslår därför även höjda sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson