Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Framgångsrikt projekt för god och nära vård i glesbygd fortsätter

Publicerad

Regeringen beviljar Norra sjukvårdsregionförbundet 16 miljoner kronor för det pågående projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. Projektet har visat framgångar när det gäller att göra vård för boende i glesbygd mer tillgänglig och ligger väl i linje med den pågående primärvårdsreformen.

– Projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv är ett gott exempel på hur fördjupad samverkan mellan kommuner och regioner kan utveckla arbetssätt som fungerar i verkligheten och är helt i linje med regeringens prioriteringar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Befolkningens behov av en tillgänglig och nära vård ska tillgodoses oavsett var i landet man bor och invånare i alla delar av landet ska ha tillgång till en vård med god kontinuitet och delaktighet för patienterna. Förutsättningarna för hälso- och sjukvården att uppnå detta varierar dock mellan olika delar av landet.

Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet 16 miljoner kronor för det pågående projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv. Projektet består av femton kommuner och fyra regioner i norra Sverige. Hittills har projektet lett till positiv utveckling så som till exempel fördjupad samverkan mellan regioner och kommuner, utveckling av digitala arbetssätt inom primärvården och den specialiserade vården och gemensamma arbetssätt för tidiga samordnade insatser mellan skola, primärvård, socialtjänst och i vissa fall polis.

Regeringens beslut att fortsatt finansiera projektet motiveras av att projektet ligger väl i linje med den pågående primärvårdsreformen, med överenskommelsen God och nära vård 2024 som staten och Sveriges Kommuner och Regioner har ingått samt Tidöavtalets samarbetsprojekt för Hälso- och sjukvården.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...