Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsning på folkbibliotekens läsfrämjande arbete

Publicerad

Vid regeringssammanträdet den 1 februari beslutade regeringen om inriktningen på ett nytt stöd till folkbiblioteken. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor årligen 2024–2026 för insatser på folkbibliotekens läsfrämjande arbete för barn och unga, som är ett prioriterat område för regeringen.

– Ytterst är läsning en fråga om demokrati och likvärdighet. Det handlar dels om tillgången till utbildning och kultur, dels om möjligheten att ta plats i samhället och att som medborgare delta i det demokratiska samtalet. Här spelar biblioteken en avgörande roll i att göra Sverige till ett läsande land, inte minst genom att väcka läslusten och läsglädjen hos fler barn och unga. Biblioteken finns nära medborgarna och gör läsningen och litteraturen tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera satsningar på att stärka barns och ungas läsförmåga. Det handlar bland annat om 40 miljoner årligen 2024-2026 för en långsiktig satsning på att stärka folkbibliotekens arbete med att främja läsning, där insatser riktade till barn och unga särskilt ska prioriteras. 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...