Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

God avkastning för AP-fonderna

Publicerad

Regeringen har överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. AP-fonderna har under 2023 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet.

Under 2023 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna, som fungerar som en buffert för pensionssystemet, till 144 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 8,1 procent. Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffert­fonderna haft en genomsnittlig årlig avkastning på 6,2 procent, vilket betyder att det ackumulerade resultatet vid utgången av 2023 uppgick till 1 642 miljarder kronor.

Vidare uppgick buffertfondernas kapital till 1 950,5 miljarder kronor vid 2023 års slut, vilket är cirka 125 miljarder mer än året innan. Under 2023 överfördes cirka 20,5 miljarder kronor från Första–Fjärde AP-fonderna till inkomstpensionssystemet efter administrationskostnader.

Sjunde AP-fonden har i uppgift att förvalta förvalsalternativet AP7 Såfa inom premiepensionssystemet. Under 2023 fick den genomsnittliga AP7-spararen en avkastning på 18,4 procent. Detta kan jämföras med de privata fonderna inom premiepensionssystemet, som hade en genomsnittlig avkastning på 16,7 procent.

Under 2023 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att samtliga AP-fonder har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...