Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Dubbla dubbeldagar och möjligt att överlåta föräldrapenning från 1 juli

Publicerad

Den 1 juli träder de nya reglerna i föräldrapenningen i kraft som ger föräldrar större flexibilitet. Förändringarna består av två delar, den första handlar om att antalet dubbeldagar, det vill säga de dagar som båda föräldrarna kan vara föräldralediga tillsammans med sitt barn, fördubblas från 30 till 60 och att det blir möjligt att använda dubbeldagarna fram till dess att barnet är 15 månader, jämfört med dagens 12 månader. Den andra förbättringen handlar om att föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn får överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till exempelvis en nära anhörig.

– Dubbeldagar och överlåtelse av föräldrapenning är frihetsreformer som bidrar till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet. De bästa beslutsfattarna över hur föräldraledigheten ska läggas upp är föräldrar som kommer överens vid köksbordet. På så sätt är det här reformer som stärker föräldrars makt att utforma sitt eget liv och det ökar barnets anknytning till båda föräldrarna eller andra nära anhöriga, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Dubbeldagarna har visat sig sänka trösklar för pappor som vanligtvis inte tar föräldraledigt, och de börjar använda föräldrapenning när de kan inleda föräldraledigheten tillsammans med mamman. Dubbeldagarna innebär också att barnet kan knyta an till båda föräldrarna tidigt. Dubbeldagarna har även en positiv effekt på kvinnors hälsa i form av minskad risk för att besöka sjukhus eller specialistvård för förlossningskomplikationer.

En förälder med ensam vårdnad om ett barn ska få överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. Den som har fått rätt till föräldrapenning genom överlåtelse ska ha rätt att vara ledig från sin anställning under den tid då han eller hon tar ut sådan föräldrapenning. En möjlighet att överlåta föräldrapenning är viktigt inte minst för föräldrar med ensam vårdnad om barn, vilket ofta är kvinnor,  eller för familjer där flera vuxna tar ett föräldraansvar. Till exempel innebär det att en mormor eller farfar kan ta ut föräldrapenning och därigenom stärka banden till sitt barnbarn. Föräldrarna får själva välja om det är dagar på sjukpenningnivå, då föräldrapenningen kan beräknas på personens sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som ska överlåtas, eller om det är dagar på lägstanivå, som ersätts med 180 kronor om dagen.

 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...