Hoppa till huvudinnehåll

Flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension

Publicerad

Det ska bli möjligt att under de första fem utbetalningsåren av tjänstepensionen pausa utbetalningar och att förlänga utbetalningstiden. Det kom pensionsgruppen, där samtliga riksdagspartier ingår, överens om i oktober 2023. Nu har regeringen beslutat om en proposition om detta.

Det är redan i dag möjligt att göra uppehåll med utbetalning av den allmänna pensionen. För att möjliggöra en mer flexibel pensionering är det viktigt att motsvarande uppehåll även kan göras med andra former av pensions­utbetalningar, såsom tjänstepension, privat pensionssparande och efter­levandepension. Det innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen.

Förslagen i den proposition som nu beslutas innebär att det under de första fem utbetalningsåren ska vara möjligt att göra uppehåll i en påbörjad utbetalning av tjänstepension och även att förlänga utbetalnings­tiden efter att utbetalning har påbörjats. Motsvarande ändringar föreslås även för utbetalning av efterlevandepension och från pensionssparkonto.

– Sveriges pensionärer ska själva kunna välja hur de vill lägga upp sin pension. Regeringen möjliggör nu ett mer flexibelt uttag av tjänstepensionen. Nu blir det också viktigt att arbetsmarknadens parter och försäkringsföretagen tillsammans anstränger sig för att det även ska fungera i praktiken, säger finansminister Elisabeth Svantesson. 

– Att pausa sin tjänstepension handlar om att stärka pensionerna och arbetslinjen samtidigt som äldre personers kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Allt fler vill vara jobbonärer, det vill säga blanda arbete med pension, men det har inte varit möjligt att pausa utbetalningarna av tjänstepensionen. Med den här förändringen blir det win-win-win för individ, arbetsgivare och samhälle, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I dag gäller den så kallade femårsregeln som innebär att kapitalet i en pensions­försäkring eller på ett pensionssparkonto inte får betalas ut under en kortare tid än fem år, och att utbetalningarna under den tiden ska göras med samma eller med stigande belopp.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...