Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om ny ordförande för Fondtorgsnämnden

Publicerad

Regeringen har i dag förordnat Mats Dillén som nämndordförande för Fondtorgsnämnden. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2024 till och med den 31 juli 2027.

Fondtorgsnämnden upphandlar, granskar och kvalitetssäkrar fonder i det svenska premiepensionssystemet. 

– Jag är glad att Mats Dillén tackat ja till uppdraget som nämndordförande för Fondtorgsnämnden. Fondtorgsnämndens verksamhet är viktig för pensionssparare och pensionärers ekonomiska trygghet, och den långa och gedigna erfarenhet som Mats Dillén har av finansmarknaden och kapitalförvaltning kommer att vara mycket värdefull i Fondtorgsnämndens fortsatta arbete. Vi ser att Fondtorgsnämndens första upphandling blev lyckosam, den pressade ner avgifterna vilket innebär att mer pengar är kvar hos pensionsspararna. Arbetet med de kommande upphandlingarna pågår och här kan Mats Dillén bidra med sin kunskap, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Mats Dillén är civilekonom och tidigare generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Han har även en bakgrund som departementsråd i Regeringskansliet och ledamot i Finanspolitiska rådet. I dag är Mats Dillén ordförande i Kärnavfallsfonden och styrelseledamot i Skatteverkets styrelse. 

Mats Sjöstrand, som har varit ordförande i Fondtorgsnämnden sedan myndigheten inrättades i juni 2022, har begärt sitt entledigande från uppdraget efter en lång och trogen tjänst inom staten.

Om Fondtorgsnämnden

Fondtorgsnämndens uppgift är att upphandla fonder till premiepensionens fondtorg. Fonderna som upphandlas ska vara hållbara, kontrollerbara, kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Hur upphandlingen av fonder ska gå till och vilka kriterier som de upphandlade fonderna ska uppfylla regleras i lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Därmed upphandlas fonder på sakliga grunder och oberoende av regeringen.

Fondtorgsnämnden ska även löpande granska och utvärdera de fonder och fondförvaltare som lämnar anbud i upphandlingar och som sedan tidigare finns på fondtorget. Fondtorgsnämnden ska samverka med Finansinspektionen i frågor som rör tillsyn, granskning och utvärdering av fondförvaltare som har ingått fondavtal samt fondförvaltare och fonder som inkommer med anbud i upphandlingar av fonder.
Fondtorgsnämnden ska enligt myndighetens instruktion bestå av högst sju ledamöter varav en ska vara ordförande. 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...