Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen utser ordförande och ledamöter för Förenklingsrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Kristina Alsér till ordförande i Förenklingsrådet. Christer Östlund och Erik Östman utses till ledamöter och Andrea Femrell till ersättare. Samtliga förordnanden gäller från och med den 5 juni 2024 till och med den 5 juni 2026.

Kristina Alsér är företagare och har tidigare bland annat varit utredare och landshövding. Christer Östlund är expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv och Erik Östman är expert inom regelförenkling på Företagarna. Andrea Femrell är vd för Näringslivets Regelnämnd (NNR). 

– Regelbördan måste ner. Rådets samlade kompetens kommer att ge värdefulla underlag för regerings prioriterade arbete med förenkling och bidra till minskade administrativa och fullgörandekostnader för företag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förenklingsrådet ska identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. Rådet kan lämna förslag på både förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk.

Förenklingsrådet har inrättats som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket. Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år till rådet och dess kansli.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...