Rapport från Finansdepartementet

Etanolens koldioxideffekter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport visas att de program för ökad etanolanvändning som finns, framförallt i USA och inom EU, har en avsevärd effekt på koldioxidutsläppen. I grova drag är resultatet att etanolen leder till ökade utsläpp (jämfört med om motsvarande transportarbete utförts med bensin) under de första 50-60 åren. Först därefter kommer etanolprogrammen att leda till utsläppsminskningar