Rapport från Utrikesdepartementet

Layout, tryckning och översättning av regeringens skrivelse till riksdagen om utvecklingssamarbetets resultat Diarienummer: UF2010/31629/USTYR

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Våren 2010 ska regeringen lämna en skrivelse till riksdagen om resultatet av det svenska utvecklingssamarbetet. Skrivelsen ska också göras tillgänglig för en bredare publik. Den behöver därför förses med en layout.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att avsätta 400 000 kronor för layout och tryckning av den svenska och den engelska versionen av resultatskrivelsen samt översättning från svenska till engelska.