Rapport från Utrikesdepartementet

Tilläggsbeslut: Kostnader i samband med lansering av regeringens skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Diarienummer: UF2010/37308/UP

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutade den 24 april 2010 (UF2010/18231/UP) att avsätta 200 000 kronor för kostnader i samband med överlämnande av skrivelsen Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling (Skrivelse 2009/10:129) till riksdagen.

Efter överväganden inom departementet konstaterades att mötet skulle kräva en moderator och 5-7 diskussionsledare. För ändamålet engagerades Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, som har ett unikt kontaktnät bland det civila samhällets organisationer.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att avsätta 45 000 kronor för moderator och 5-7 diskussionsledare i samband med ett aktörsmöte om Sveriges politik för global utveckling den 26 maj 2010.