Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till export. I denna strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014, "miljöteknikstrategin", definieras miljöteknik som "all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ" vilket är samma definition som används inom EU:s miljötekniksamarbete, ETAP.