Sveriges arbetsplan för Äldreåret 2012 i EU

Ladda ner:

Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor. Den 14 september 2011 beslutade Europaparlamentet och rådet om Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (940/2011/EU).

Året syftar till att underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa som grundar sig på ett samhälle för alla åldrar.

I Sverige - liksom i övriga europeiska länder - går vi mot en demografisk utveckling med en ökande andel äldre människor i befolkningen. Fram till 2050 förväntas andelen invånare över 65 år i befolkningen öka från dagens cirka 17 procent till cirka 25 procent.

Antalet personer över 85 år förväntas öka med 50 procent de kommande 20 åren och förväntas ha fördubblats till 2050. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka den ekonomiska och sociala utvecklingen, välfärden och hälso- och sjukvården och omsorgen samt den enskilda människans välbefinnande.

Istället för att ensidigt fokusera på funktionsnedsättningar och oförmåga i diskussioner om äldre, bör betoningen ligga på möjligheter och förmåga.

Det är omgivningen som ska anpassas efter den äldre och inte den äldre som ska begränsas på grund av sin omgivning. Möjligheten till ett aktivt åldrande handlar därför om ett samspel mellan samhälle och individ och mellan rättigheter och stödinsatser.

Att främja ett aktivt åldrande är också att ta vara på den stora resurs som äldre utgör och därigenom skapa ett samhälle som garanterar sina invånare, värdighet och trygghet. Vi ska alla kunna leva ett gott liv på äldre dar.