Rapport från Miljödepartementet

Ejderns och andra musselätande dykänders minskning i Östersjön

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Östersjön är utsatt för flera allvarliga miljöproblem såsom övergödning, miljögifter och ett alltför intensivt fiske. Samtidigt är Östersjön ett av världens viktigaste innanhav för övervintrande dykänder och andra vattenlevande fåglar. Antalet dykänder som tillbringar vintern i Östersjön och i huvudsak äter musslor har dock under senare år minskat kraftigt. Detta gäller även de änder som häckar där. Ejdern tillhör de mest kända och karakteristiska av dessa.

De dykänder som nu minskar i Östersjön har en i väsentliga avseenden likartad ekologi. Fåglar är ofta skarpa indikatorer på miljöförändringar, varför dykändernas minskade antal kan vara en allvarlig varningssignal om tillståndet i Östersjön. Det är mycket viktigt att vi tolkar denna signal på rätt sätt.