Rapport från Socialdepartementet

Empati och high tech - Delresultat från LEV-projektet Diarienummer: S2012.011

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Dagens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech. Det är en av slutsatserna i denna rapport från LEV-projektet som studerar den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster.

Om vi ska kunna öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack, kan vi inte fortsätta att producera vård och omsorg som vi gör i dag. För att klara hälso- och äldrevård år 2050 måste vården gå från sjukvård till "riskvård" med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår.

Ny teknik kommer att vara katalysatorn som gör nytänkande inom sjuk- och äldrevård möjligt. Mildare åkommor kommer patienterna att kunna sköta själva i hemmet eller på telefon, medan screening och automatiserad diagnosticering på vårdcentraler och sjukhus kommer leda till att allvarligare åkommor upptäcks i tid. Inom äldreomsorgen kan ny teknologi ta över många av de tunga arbetsuppgifterna.

När tekniken används på rätt sätt får vi besparingar som kan finansiera en värdigare vård för de allt fler äldre. Då har vi möjlighet att prioritera den nödvändiga empatin.

Rapporten innehåller iakttagelser av vård och omsorg som kan inspirera till nytänkande och som förhoppningsvis kan leda till att fler börjar experimentera med alternativa sätt att utföra hälso- och omsorgstjänster.