Rapport från Finansdepartementet

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser helt beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.