Fördjupat underlag avseende nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö

Ladda ner:

Regeringen har tidigare tagit ställning till att påbörja byggandet av en ny stambana för snabbtåg. För att regeringen ska kunna ta ställning till en fortsatt utbyggnad av det nya stambanesystemet krävs ett fördjupat underlag, vilket Trafikverket ska leverera Näringsdepartementet den sista februari 2014.