Förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar för tillväxt och sysselsättning 2014-2020 Diarienummer: A2014/1284/A

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden 2014–2020 genomförs som ett led i Europa 2020-strategin, EU:s strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna syftar till att

  • stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt
  • underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Utgångspunkten för fondmedlens användning under programperioden är att dessa ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.